Logopèdia

La logopèdia és la professió especialitzada en els processos de la comunicació humana i de la deglució. El logopeda és el professional especialitzat en l'estudi, la prevenció, l'avaluació, el diagnòstic i el tractament de les dificultats de la comunicació i de la deglució en adults i en nens. Les dificultats comunicatives inclouen problemes de veu i de parla, de llenguatge verbal, oral i escrit, de llenguatge no verbal i de pragmàtica, és a dir, de l'ús de llenguatge.
Les funcions més evidents són les d’avaluar, diagnosticar, pronosticar i rehabilitar els trastorns de la parla, el llenguatge i la comunicació. Però, a la vegada, també té una tasca molt important de prevenció. El més important és que el logopeda, per poder fer una bona avaluació del llenguatge, necessita poder fer una exploració clínica exhaustiva i poder disposar dels resultats de diversos exàmens complementaris per valorar aspectes auditius, neurològics, psicològics i pedagògics.