Teràpia Ocupacional

La Teràpia Ocupacional s’encarrega de facilitar i millorar l’autonomia de les persones en les seves activitats de la vida diària, tant d’auto manteniment, feina, estudi, esports, jocs o temps lliure. Per poder realitzar qualsevol activitat, la persona ha de tenir l’oportunitat de participar en ella, per tant, el terapeuta ocupacional també intervé per promoure, motivar i facilitar la participació social de la persona, considerant el seu entorn i la seva cultura.
El Terapeuta Ocupacional utilitza l'activitat amb propòsit i l'entorn per a ajudar la persona a adquirir el coneixement, les destreses i actituds necessàries per a desenvolupar les tasques quotidianes requerides i aconseguir el màxim d'autonomia i integració.