Que és ASIF?

Benvinguts al nostre i vostre espai web. Des de l'associació volem que tothom tingui un lloc on ser feliç, sentir-se recolzat, escoltat, cuidat i acompanyat. El nostre equip de professionals està a la vostra disposició per assessorar-vos i donar-vos els millors serveis.
És molt important comptar amb el suport dels treballadors, socis i amics a l' hora de sensibilitzar i conscienciar a la població de les necessitats assistencials dels nostres grans, Així com la formació continuada de tots els que treballen en l’atenció sociosanitària i social de la gent gran si es vol garantir la qualitat dels serveis prestats, i la dignitat de l'usuari.

Missió

Ser una entitat líder en l’atenció de persones en situacions de dificultat, per tal que elles i les seves famílies gaudeixin d’una vida plena en un entorn just i sostenible.

Objectiu

A.S.I.F té com a objectiu principal desenvolupar el treball social, a més de promoure i gestionar serveis socials, educacionals, psicològics, psiquiàtrics, geriàtrics i d’assistència i benestar social.

Tal i com diuen les nostres sigles: ASIF

A. d’Alimentació: Donem de menjar a gent gran que no pot tenir un menjar calent al dia per falta de recursos.
S. de Seguretat: li ajudem a millorar el seu benestar, la seva independència, que es sentin útils i segurs en aquesta societat.
I. d’Implicació: Ens impliquem perquè aquestes persones puguin viure la seva vellesa amb total dignitat i autonomia sense cap carència.
F. de Familiaritat: Entre tots fem que aquesta gent es senti com si fos un membre d’una família, no només en la part material, sinó també la part humana i de recolzament.

La nostra raó de ser

Fer front a la situació que pateix el col·lectiu de Pobresa Invisible.
Són persones d’edats entre 70/75 anys amb rendes molt baixes que pateixen risc d’exclusió i vulnerabilitat social.
Intentem cobrir totes i cadascuna de les parcel·les de la vida quotidiana, fomentant la màxima autonomia i permanència en el domicili habitual, per no desvincular-les del seu entorn.

Com ho aconseguim

Uns socis assidus paguen unes quotes per la prestació dels nostres serveis (tenen recursos per pagar).
Amb aquests recursos ajudem als nostres grans més desfavorits i assegurem el seu benestar.

Elaboració i execució de projectes

Des de l'associació es dissenyen, gestionen i promouen diferents projectes psicoterapèutics, educatius i de diversa índole que tinguin incidència i millorin la qualitat de vida de les persones grans, les famílies, els joves i els infants en diferents àmbits socials, emocionals i personals.
L'associació s'encarrega de posar en funcionament els mecanismes necessaris per aconseguir el finançament o el recolzament per a realitzar-los juntament amb l' entitat o persona interessada en algun dels nostres projectes.
Per a més informació sobre els diferents projectes, les activitats, la seva organització, el cost i els mecanismes de viabilitat, contacteu amb nosaltres.
Actualment, estem desenvolupant els següents projectes:
"TOTS TENIM CABUDA" Un dispositiu d'atenció psicoterapèutica per a persones amb pocs recursos econòmics i diverses problemàtiques (emocionals, familiars, etc).
"L'ESCOLA ÉS DE TOTS I PER A TOTS" Un dispositiu d'atenció psicoterapèutica, logopèdia i de reforç escolar tan per a escoles amb alumnes en risc d’exclusió social, com per alumnes amb dificultats específiques o per reforç escolar.

Tarifes reduïdes

A través dels nostres programes i accions, totes les persones que ho necessitin podran beneficiar-se de l'accés a un tractament psicològic, terapèutic, logopèdic o bé de reforç escolar a un preu ajustat a les seves possibilitats i d'una durada determinada.
Qui ho pot sol·licitar:
-Persones en situació d'atur.
-Persones jubilades o majors de 65 anys amb pocs recursos.
-Persones, parelles o famílies derivades de Serveis Socials o SS especialitzats.
-Persones que justifiquin uns ingressos econòmics reduïts.
Quina documentació cal aportar:
-Documentació que justifiqui l'edat (65 anys) o la jubilació.
-Documentació que justifiqui la situació d'atur (DARDO).
-Document de derivació per part de l'escola, SS.SS, CSM, CSMIJ, EAIA, etc que justifiqui la necessitat de tractament.
-Nòmina i/o contracte de treball que justifiqui uns ingressos econòmics reduïts.
-Declaració de la renda del darrer any.
-Carnet de família nombrosa

Assessorament familiar

Les sessions d'assessorament tractaran temes relacionats amb l'educació emocional, l'establiment de normes i límits, la protecció dels infants i adolescents, la comunicació familiar, la resolució de conflictes, autoestima, habilitats parentals.
Les relacions familiars amb els diferents afectats per patologies (Alzheimer, Ela, psicopaties, demències, etc) i com poder gestionar el dia a dia amb dites patologies.
Les cuidadores de persones dependents per donar-los eines per a poder gaudir d'un respir.

Assessorament a professionals

En el món acadèmic:
Assessorament a mestres, educadors, famílies i professionals de l'àmbit educatiu, per parlar de les actuacions en relació al procés d'aprenentatge des de l'alumne, els mestres i/o les famílies tant dins com fora de l'escola.
S'ofereix la possibilitat de treballar des d'una mirada integradora del món educatiu oferint opcions d'actuació quan, en casos d'especial dificultat, els recursos existents es veuen debilitats o són inexistents.

Assessoraments diversos

En el món jurídic:
Assessorament de professionals (fonamentalment advocats) a particulars en causes penals, civils, familiars i laborals.
En el món laboral:
Assessorament de professionals per prevenir l’assetjament o bullying laboral.
Teràpia per a superar dites problemàtiques.
I un ampli ventall de diversos assessoraments (Lloguer d'habitatges, contractació de subministraments, arbitratge amb problemes amb els veïns acompanyament al dol i un llarg etc).

Reglament de règim intern

A.S.I.F està format per socis i sòcies professionals de l'entitat o vinculats al món de l’acció social, i persones contractades per l´entitat.
Formar part d'A.S.I.F significa pertànyer a una organització líder del sector del benestar social, compromesa a millorar la qualitat de vida de les persones que atenem. Ho fem a través de centres, serveis i projectes innovadors en l’àmbit de la intervenció social.
Busquem professionals amb diferents habilitats i personalitats que vulguin formar part d’aquest compromís de l'entitat, per treballar junts en pro d’una societat més equilibrada.
A.S.I.F compta amb persones voluntàries que col·laboren en diferents àrees i tasques: des de l’atenció directa a persones que viuen en situacions vulnerables, fins a donar un cop de mà amb les tasques administratives, oferir cursos, etc.

Dades econòmiques

Per garantir la sostenibilitat i la transparència d'A.S.I.F, es realitza un seguiment constant del pressupost. S’apliquen polítiques de control de gestió econòmica per a l’avaluació i l'autorització en la contractació de proveïdors, la realització de compres, la facturació i el pagament seguint criteris de sostenibilitat econòmica, qualitat i ètica.

Qui som?

En aquest moments l’Associació compta amb un equip format per un grup de professionals de diferents àmbits de la salut (psicòlegs, logopedes, terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes, infermers, sociosanitaris ...) amb els que ofereix un ampli ventall de serveis tant al centre com fora d’ell (domicilis, escoles, centres cívics, ajuntaments, ...), adaptant-nos sempre a les necessitats i demandes dels nostres usuaris.

Amb aquestes quatre ratlles volem posar al vostre abast la informació d’aquest recurs per tal de que la feu arribar a tots aquells que la puguin necessitar. Així també volem fer-vos arribar la nostra predisposició i ganes de col·laboració.

Tots els nostres professionals estan dotats d'una gran experiència en cada un dels camps que exerceixen i degudament col·legiats.

Per qualsevol cosa, restem a la vostra disposició.

Col·laboradors

- XARXA GRAN
- ACRA
- CAIXA PROINFÀNCIA
- FUNDACIÓ TUTELAR
- FUNDACIÓ VERGÉS GINJAUME
- AJUNTAMENT DE VILAMALLA
- AJUNTAMENT DE RIUMORS
- IES MUNTANER
- IES CENDRASSOS
- UVIC
- UOC
- Assessorament Siglo XXI
- Almogàvers d'Empordà
- La Salle
- Consell Comarcal de l'alt Empordà
- Ajuntament de Peralada
- Escola d'hosteleria
- Incorpora
- Fundació Intermedia
- MIFAS

Consulta les nostres memòries:
MEMÒRIA 2013
MEMÒRIA 2014
MEMÒRIA 2015
MEMÒRIA 2016
MEMÒRIA 2017
MEMÒRIA 2018
MEMÒRIA 2019
MEMÒRIA 2020
MEMÒRIA 2021


A continuació et presentem les diferents opcions de que disposes per col·laborar amb l'associació A.S.I.F. ja sigui oferint el teu temps, fent una donació o fent-te soci.

Fes un donatiu

Directe al nostre número de compte: ES97 2100 5215 2913 0050 9182

Fes-te soci

Omple el formulari, envia'ns-el a a.s.i.f@hotmail.es i gaudeix de descomptes especials en els nostres serveis.

Voluntariat

Si vols col·laborar, envia'ns un mail amb l'assumpte "Voluntariat" a a.s.i.f@hotmail.es