Asif desenvolupa cursos pròpis.

- REIKI
- CALENDARI MAYA
- CATALÀ ACTIU
- MUDRAS
- MANDALAS
- PROPIETATS DELS MINERALS
- RESPIRACIÓ EN PERFECTA HARMONIA
-RELAXACIÓ


Cursos al territori de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials subvencionats pel consorci de formació continua de Catalunya:

- 7.2 Eines de Coaching - nivell 1 (Expedient PT20200031. Convocatòria de formació sectorial 2020-2021, subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE Servicio Público de Empleo Estatal.)ENLLAÇ
- 27.1 L'atenció a malalts amb demències (Expedient PS20210013. Convocatòria de formació sectorial 2021-2022, subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE Servicio Público de Empleo Estatal.)ENLLAÇ